Keyword: meditation

Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

A must read for everyone who wants an update on what science knows about meditation today.

AcemProduct

Acem Meditation: An Introductory Companion

A comprehensive description of Acem Meditation, with practical, psychological and existential perspectives.

Second revision.

AcemProduct

Inner Strength: The Free Mental Attitude in Acem Meditation (Book)

Best introduction to long-term processes of Acem Meditation.

AcemProduct

Practical Guide to Acem Retreats

The practice of long meditations at Acem retreats.

AcemProduct
AcemProduct

Stress – arbeid – kjærlighet

Acem-meditasjon i perspektiv

Vår livsutfoldelse preges av motsetninger. Vi ønsker både variasjon og stabilitet. Vi lengter etter trygghet, men ønsker også fare. Vi vil ta ansvar, men ønsker samtidig frihet og tid til oss selv. Den moderne verden møter våre behov gjennom raske skiftninger. Gjennom konsum. Resultatet kan bli mennesker uten forankring og med begrenset evne til refleksjon, introspeksjon og innlevelse.

AcemProduct

Konsentrasjon i meditasjonen

På denne CD drøfter Are Holen den mest alminnelige utfordringen i Acem-meditasjon: tilbøyeligheten til konsentrasjon.

AcemProduct

God langmeditasjon

 - råd og vink ved retretter i Acem-meditasjon

 Denne boken gir nyttig informasjon til enhver som ønsker å vite hvordan man kan innrette seg på langmeditasjoner på Acem-retretter. Langmeditasjoner gir innsikt i egen og andres meditasjon. Dessuten bedrer de meditasjonene i hverdagen.

AcemProduct

Acem Meditation: An Introductory Companion

A comprehensive description of Acem Meditation, with practical, psychological and existential perspectives.

AcemProduct