Acem Tromsø

  • Acem Tromsø
  • Myrengvn. 57
  • 9011 Tromsø
  • Norge
  • 93247562
  • acem.tromsoSPAMFILTER@gmail.com
    Remove the part in capital letters to get the correct e-mail address.
Acem har hatt aktiviteter i Tromsø siden slutten av 70-tallet og har i dag et variert tilbud. En viktig del er kurs i meditasjon for folk som vil lære dette og som arrangeres hvert semester. For utdypet forståelse og er det tilbud om videregående kurs. Langmeditasjoner, godt for avspenning, hvile og bedret grep på meditasjon arrangeres flere ganger hvert semesteret. I tillegg tilbys meditasjonsretretter over en helg eller flere dager, drømmekurs og seminarer.

Coming courses organised by Acem Tromsø

Date
Title
Course type
Location