Advanced search


Refresher Meetings Guidance seminar

How to register new user profile

The user profile will enable you to enrol and pay courses online. For your convenience, you can save your profile and return to it the next time you want to enrol to a course.

Introductory Talk

Beginner's Courses in Acem Meditation

Introductory Talk

An introductory talk provides information about the basic principles and the most common effects of Acem Meditation.

Beginner's Courses

Acem Meditation is easy to learn. Personal instruction and guidance ensure that you get a good start. Group discussions help you to deal with beginner’s problems and to establish a meditation habit.

Follow-up Activities

First follow-up course M1

The course consists of five sessions. Sometimes the course is over one or two weekends, or it is a drop-in concept where you can attend the sessions (modules) you want.

Meditasjonsprosessen

Meditasjonsprosessen er et Acem temakurs. Deltakerne har mulighet til å reflektere rundt sine meditasjonserfaringer og paralleller til egen hverdag og eget liv. Det kan gi spennende innspill, også til hvordan man håndterer hverdagssituasjoner på arbeid og privat.

Course on The Free Mental Attitude

Kurs om ledighet er et godt alternativ etter grunnkurset. Ledighet er helt sentralt i meditasjonsutførelsen. På kurset belyses ledighet fra ulike innfallsvinkler, både i meditasjon og i hverdagssituasjoner.

Second follow-up course M2

This course consists of six sessions. Sometimes the course is over one or two weekends, or it is a drop-in concept where you can attend the sessions (modules) you want.

Guidance Group

En veiledningsgruppe er et trygt, trivelig og godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Vi mediterer bedre og med større utbytte når vi setter ord på det vi opplever i meditasjonen og får hjelp til å se hva som spiller seg ut i tanker, metatanker og spontanaktivitet.

Refresher Meetings

Do you want to get back on track? Did you never really get started, have you just had a break from meditation or don't you get to meditate as much as you wanted?

Kurs for forsterket metodelyd

Forsterket metodelyd skjerper et av de viktigste redskapene for optimalt utbytte av Acem-meditasjon.

Mer å hente

Den nye boken Mer å hente øker forståelsen for og utbyttet av Acem-meditasjon. Det nye kurset “Mer å hente” knytter bokens temaer til din egen prosess.