Sevald Blakar

Sevald Blakar

Fysioterapeut på St. Olavs hospital. Kurslærer i Acem.

 

Coming courses