Kvinneroller

Kvinneroller

Mulighetene for dagens kvinner er mange. Hvordan vi bruker mulighetene avhenger av vår psykologi. Klarer vi å gå inn i nye roller og videreutvikle gamle, uten å drive rovdrift på oss selv? Utforsk dine roller som: yrkesmenneske, omsorgsperson, partner og datter. Er kravene til den moderne kvinne uforenlige og uoverkommelige? Kjenn etter selv.

Kurset er åpent for kvinner i alle aldre og livsfaser. Engasjement i å forstå og arbeide med egne rollemønstre gir god ballast. For å ta i bruk andre sider av oss selv og få økt selvinnsikt starter vi med et tilbakeblikk på vår historie. Hva var sentralt i forhold til mor, hva stimulerte til vekst og hva ga begrensende innflytelse?

 

Upcoming Kvinneroller