Veiledningsseminar med Acems stifter og leder Are Holen

Course type: Guidance seminar

Veiledningsseminaret er en felles utforskning av hvordan veiledningssamtalen fungerer - og av hvilke muligheter meditasjon gir. Ved å sette ord på hvordan vi mediterer kan vi forstå mer av vår egen meditasjonsprosess: Hva skjer når jeg blir spontankonsentrert? Hvordan er det å ta lyden opp når jeg har vært fanget en stund?  Hvordan er det når jeg blir rastløs?

Veiledningsseminar med Acems stifter og leder Are Holen

Course facts

Price
€50.00
Date
Wednesday 05 March 2014
Time
19:30 - 21:00
Location

Finished

Meditasjonsveiledningen i Acem er utviklet for å få den mediterende til å reflektere over egen meditasjon. Derfor er det ofte veilederen som spør, og den mediterende formulerer svarene ut fra sin konkrete meditasjonserfaring.

Veiledning kan være god hjelp i prosessen med å nyttigjøre seg meditasjonens potensiale til større indre frihet.

Seminaret er rettet mot deltagere på grunnkurs de siste årene, og er gratis for deltagere fra grunnkurset inneværende semester.

Fellesmeditasjon fra kl 18.15 til 19.15 for de som ønsker. Seminaret begynner kl 19.30 og varer ca 1 ½ time. Pizza kan kjøpes i pausen før.

Are Holen er Acems grunnlegger og faglige leder. Han er kjent for å hjelpe andre i gang med viktige prosesser. En mulighet til å lære mer om egen meditasjon fra en litt annen vinkel.

Fri entré for deltagere på grunnkurs.

 

The course is arranged by Acem

| More

Instructors

Are Holen

Founder of Acem. Psychiatrist.