Første fortsettelseskurs M1

Course type: First follow-up course M1

Etter at du har lært Acem-meditasjon på et grunnkurs er det mye mer å hente. Avspenningen - å falle til ro i kropp og tanker - er første trinn.

Men Acem-meditasjon er en meget effektiv metode. Den gjør mer.

Den åpner veien for våre sterke sider. Og den lar det som begrenser oss, bli tydeligere. Derfor er det viktig å forstå stadig bedre - ikke med hodet, men med egen utførelse. Da blir du tryggere på hva du gjør. Du mediterer bedre.

På M1 tar du meditasjonen og deg selv et steg videre!

First follow-up course M1

Course facts

Price
Course starts
Wednesday 30 April 2014
Last day of course
Wednesday 24 September 2014
Time
17:00 - 19:30
Location

Finished

Vi tar for oss ett tema på hvert av de fem møtene:

  • metodelyd
  • konsentrasjon
  • ledighet
  • metatanker
  • regelmessighet

Møtene varer i ca to og en halv time og inkluderer 30 - 45 minutter meditasjon. Vi tar utgangspunkt i et kurshefte med meditasjonspsykologiske temaer og spørsmål.

Fortsettelseskurset M1 er godt egnet som neste trinn etter grunnkurset.

Velkommen på kurs!

 

The course is arranged by Acem Student Group

| More

Information

Kurset går over fem kvelder, med møter hver 3.-4. uke; tre før sommeren og to etter. På det første møtet bestemmer vi datoer for de fire neste.

Redusert kursavgift for dem som nylig har tatt grunnkurs; kr 750/460 (stud).

Kurset ledes av Jonas Meyer og Ellen Gravklev.

Instructors

Ellen Gravklev

Acem Meditation Initiator. Senior Adviser for the University of Oslo.