Andre Fortsettelseskurs, M2

Course type: Second follow-up course M2

This course consists of six sessions. Sometimes the course is over one or two weekends, or it is a drop-in concept where you can attend the sessions (modules) you want.

Course facts

Price
€900.00
(full time students: €450.00)
Course starts
Wednesday 23 January 2013
Last day of course
Wednesday 20 February 2013
Time
18:00 - 20:30
Location
Course number
V13203

Finished

Fortsettelseskurs kan bidra til fordypelse i de prosesser meditasjon setter i gang. Andre Fortsettelseskurs, M2 forsterker dette og er et naturlig trinn etter Første Fortsettelseskurs, M1. Her vil du få hjelp til å meditere bedre og fornye din forståelse av meditasjonspsykologien og egen meditasjon.

M2 foreligger nå i ny utgave. Vi legger mer vekt på å knytte stoffet til egen erfaring og meditasjonsforståelse, samtidig som du får en dypere teoretisk forståelse av stoffet. Langmeditasjon og veiledning er lagt inn i kurset, som har fem møter med følgende temaer:

  • Tankestrømmen
  • Spenningsbearbeidelse
  • Styring og spontanitet
  • Meditasjonsforståelse
  • Langmeditasjon og veiledning

Vi mediterer sammen 30 min og tar deretter utgangspunkt i et kurshefte med innledning og spørsmål til hvert tema.

 

The course is arranged by Acem Bergen

| More

Information

Kurset har 5 møter, et møte pr uke
Passer for de som har deltatt på første Fortsettelseskurs, M1

Instructors

Elisabeth Young Reusch

Familieterapeut. Kurslærer i Acem.