Acem Forum: Hvordan bearbeide stress i hjernen?

Course type: Acem Forum

Om forskning på meditasjon, stress, og hjernens “default mode network”

Acem Forum: Hvordan bearbeide stress i hjernen?

Course facts

Price
Date
Thursday 23 October 2014
Time
18:00 - 19:30
Location

Finished

Stress er en eldgammel reaksjon som får en organisme til å yte mer i møte med fysisk eller sosial fare. Mens kortvarig og forutsigbar stress kan gi følelse av mestring, vil langvarig og ukontrollerbar stress gi dårlig helse og redusert mestring. Oppmerksomhet og hukommelse svikter. Hormonelle endringer i kroppen gir på kort sikt økt ytelse, men på lengre sikt svekket immunforsvar og økt forekomst av en rekke sykdommer.

“Default mode network” er de områder i hjernen som har sin høyeste aktivitet når vi hviler. Det representerer en slags grunnmodus, et hvilenettverk, som overtar når ytre oppgaver ikke krever all vår oppmerksomhet.

Meditasjon gir en avspenningsrespons som ofte ledsages av økt aktivitet i hjernens “default mode network” og mer tankevandring. Ulike meditasjonsteknikker håndterer dette på ulike måter. Ny forskning på Acem-meditasjon viser at hjernen slapper best av når den ikke behøver å konsentrere seg.

Denne kvelden møter du en stressforsker og to av medlemmene i forskerteamet som har jobbet med å finne ut av hvordan hjernen fungerer ved bruk av såkalt ledig og konsentrert meditasjon.

Innlegg ved:
Ira Haraldsen: Stress og hjernens ”default mode network”
Svend Davanger: Ny forskning om Acem-meditasjon
Øyvind Ellingsen: Tankevandring til nytte og besvær

Svend Davanger er professor i medisin ved UiO, kurslærer i Acem og redaktør i Dyade. Øyvind Ellingsen er professor i medisin ved NTNU og meditasjonslærer i Acem. Ira Haraldsen er kjønns- og stressforsker.

Ta med venner og kjente! Du kan komme og meditere i en halv time fra klokka 17.15.

 

The course is arranged by Acem

| More

Instructors

Øyvind Ellingsen

Acem Meditation Initiator. MD, PhD, Professor of Cellular Cardiology, Norwegian University of Science and Technology.