Navnekonvensjoner

Noen retningslinjer for hvilke navn du skal gi på kurs og arrangementer.

Retretter
Overnattingskurs hvor man praktiserer teknikker man har lært tidligere, kalles for retretter: Somerretrett, Fordypelsessretrett, Høstretrettt, Helgeretrett

Termen "Kurs" forbeholdes arrangementer der man lærer teknikk: Begynnerkurs i Acem-meditasjon over en helg.

| More