Acem Studentgruppe skifter navn

Acem Studentgruppe har byttet navn til Acem Ung.Dette reflekterer at vi henvender oss til unge mediterende, enten de er studenter eller ikke.Vårt tilbud er hovedsaklig rettet mot unge i alderen ca 17 til 35 år.Vi beholder nettsiden studentmeditasjon.no inntil videre.

Dette reflekterer at vi henvender oss til unge mediterende, enten de er studenter eller ikke.Vårt tilbud er hovedsaklig rettet mot unge i alderen ca 18 til 35 år.Vi beholder riktignok navnet studentmeditasjon.no inntil videre.Følg med videre på utviklingen.

| More