Tid til å meditere

”Det koster meg mye å finne tid til å meditere daglig. Om morgenen er det bare umulig, og mange ganger kommer jeg så trett hjem fra jobben at det å finne ledig tid koster. Det føles ikke bra, for jeg ønsker å meditere, det har nå gått siden søndag uten at jeg har meditert. Utover dette, når jeg mediterer, føler jeg meg ganske kvalm. Jeg har alltid hatt veldig lavt blodtrykk og tror det kan ha noe med det å gjøre, finnes det noen løsning på det?”

Du ønsker å meditere, men har vanskelig for å finne tid. Om morgenen er det umulig. Om ettermiddagen er du trett. Ut fra det du skriver er det vanskelig å peke på hva dette skyldes. Vi tillater oss å bruke spørsmålet til å belyse dilemmaet mange står overfor når de skal sette av tid til å meditere. Det kan dreie seg om en kamp mellom to ønsker: Å meditere eller sove om morgenen; om ettermiddagen å meditere eller bare slenge seg foran tv eller på sofaen med en avis. Mange erfarer at utfallet slett ikke går i det fornuftiges favør når begge ønsker får fritt spillerom. Når hverdagens rutiner ikke lenger holder planen, ”glemmer” man å meditere.
Gode meditasjonsvaner gjør kampen unødvendig. Da mediterer vi når vi har avsatt tid, uten spørsmål om lyst eller behov. Etterpå vet vi at det var riktig og godt å gjøre det. Man kan også kjenne at man burde meditert når valget har blitt et annet, men uten at det endrer praksis. Sett av tid til meditasjon i dine planer, uten å være urealistisk, og følg planen.
Vi har konferert med en mediterende lege og kurslærer, og hvis blodtrykket ditt ikke er så lavt at det er sykdomsfremkallende, er det lite trolig at kvalme under meditasjon kan knyttes til lavt blodtrykk. Men selvfølgelig må vi ta forbehold at vi her ikke har eksakt informasjon. Men vi kjenner til at samme fenomen kan oppstå som resultat av spenningsoppløsning. Vi kaller det paradoksale virkninger når ubehag oppstår i meditasjon som skyldes at man slapper av eller slipper til ubearbeidede sider. Kvalme er et ubehag, en negativ følelse knyttet til en positiv virkning av avspenning. Ved å la kvalmen få være til stede mens du fortsetter å gjenta en uanstrengt metodelyd, vil etter hvert spenningen gi seg og kvalmen forsvinner.

| More