Er mine forventninger feil?

Langmeditasjonen opplevdes frustrerende. På forhånd var jeg urolig og ventet at tanker om det som plaget meg skulle komme opp under meditasjonen. Det gjorde de ikke. I stedet var metodelyden sleip som et såpestykke den første halvdelen. Jeg hadde knapt fått den fram før den forsvant igjen. Så gikk det over i en urolig fase hvor jeg var rastløs. Det var mer metodelyd, men jeg tenkte mer på tiden. Etterpå syntes jeg meditasjonen hadde tilført meg lite. Forventningen var å kunne slappe av og roe meg ned i forhold til uroen min. Er forventningen feil?

Forskning viser at det ikke er sammenheng mellom egen opplevelse av meditasjonen og effekten. Derfor skal man aldri ta den subjektive opplevelse for gitt. Du spør om forventningen er feil. Det er den som regel. Forventninger kan lukke for erfaringer vi ikke er forberedt på, kanskje noe som er viktig for oss. Du forventet ro, og ble forståelig nok skuffet når du opplevde uro. Det er ofte nødvendig å bearbeide uro på ett nivå, før man igjen kan oppnå ro og dypere avspenning på et annet.

Du beskriver første del av meditasjonen som frustrerende fordi metodelyden glapp så raskt. Det er en vanlig forventning at effekten av meditasjon er proporsjonal med mengden metodelyd. Det som skjer er nok at det er din uro som melder seg og tar oppmerksomheten, selv om det er et annet innhold enn du trodde ville komme, eller innhold du ikke husker. Innholdet i meditasjonen er ofte ikke det vesentlige for om det skjer bearbeidelse. Din egen kontroll var lav, og det kan oppleves frustrerende. Men det er en verdifull del av meditasjonen hvor uro slipper til for bearbeidelse. På en eller annen måte kan denne uro være knyttet til det som plager deg i hverdagen.

Det er kanskje ikke så rart at fasen blir etterfulgt av rastløshet. Det er uvant å være i kontakt med sider fra det ubevisste. Den umiddelbare reaksjon på dette er ønske om å komme bort – slippe å kjenne på det vi har stengt ute. Ledig metodelyd er vårt redskap til å være til stede i det som er. Oppmerksomheten er på en nøytral lyd, mens alt annet får være som det er. Vi tar i mot det som kommer.

acem.full.acemarticle.tags spontanaktivitet, veiledning
| More