Pekere

Acem Norge på facebook

Her

Acems eNewsletter på engelsk

AcemMagasinet på nett

Anbefaler Fighting Stress

Se tre anbefalinger av boken Fighting Stress: Psykologforeningen her, Legeforeningen her og Fysioterapiforeningen her

Stressmestring for bedrifter

Se på kurs og brosjyre her

YouTube

Acem Radio

Acem Radio nettside
FM 101,1: 08:00-09:00 og 20:00-21:00 hver dag

Deltakere om overgangsstudiet

Oppmerksomt nærvær eller ledighet

Måten man anvender oppmerksomheten på overfor sinnets spontane tankestrøm, danner et avgjørende skille mellom ulike meditasjonsmetoder. Dette blir belyst i debattinnlegg i Morgenbladet 21/6-13. Les innlegget her.