Acem Meditation International

Calendar

 
August
VHS, Frankfurt
Tue 5 August
2014
Kulturzentrum KUNO e. V.
Fri 8 August
2014
台北市雅肯之家
Sun 10 August
2014
Kochsvej 26, Frederiksberg
Mon 11 August
2014
Acem Kurszentrum, Hamburg
Mon 18 August
2014
Marken 17, Bergen
Tue 19 August
2014
Eglise française réformée, Bern
Thu 21 August
2014
Boundary Street, Shoreditch, London
Sat 23 August
2014
Acem Kurszentrum, Köln
Sun 24 August
2014
Umeå
Sat 30 August
2014
September
VHS, Frankfurt
Tue 2 September
2014
Sporveisgaten 37, Oslo
Wed 3 September
2014
Drottninggatan, Stockholm
Sat 6 September
2014
Odensgatan, Uppsala
Sat 6 September
2014
Marken 17, Bergen
Tue 9 September
2014
Kulturzentrum KUNO e. V.
Fri 12 September
2014
Acem Kurszentrum, Hamburg
Sat 13 September
2014
台北市雅肯之家
Sun 14 September
2014
Marken 17, Bergen
Sun 14 September
2014
Acem Kurszentrum, Köln
Sun 14 September
2014
Sporveisgaten 37, Oslo
Thu 18 September
2014
台北市雅肯之家
Fri 19 September
2014
Casa Acem, Barcelona
Sat 20 September
2014
Boundary Street, Shoreditch, London
Sat 20 September
2014
Acem Kurszentrum, Hamburg
Mon 22 September
2014
Kochsvej 26, Frederiksberg
Thu 25 September
2014
Odensgatan, Uppsala
Sat 27 September
2014
Drottninggatan, Stockholm
Sat 27 September
2014
Marken 17, Bergen
Sun 28 September
2014
Boundary Street, Shoreditch, London
Sun 28 September
2014
October
Casa Acem, Barcelona
Sat 4 October
2014
台北市雅肯之家
Sun 5 October
2014
Drottninggatan, Stockholm
Mon 6 October
2014
Marken 17, Bergen
Tue 7 October
2014
VHS, Frankfurt
Tue 7 October
2014
Odensgatan, Uppsala
Wed 8 October
2014
Kulturzentrum KUNO e. V.
Fri 10 October
2014
Drottninggatan, Stockholm
Sat 18 October
2014
Odensgatan, Uppsala
Sat 18 October
2014
Acem Kurszentrum, Hamburg
Mon 20 October
2014
Kochsvej 26, Frederiksberg
Wed 22 October
2014
Marken 17, Bergen
Sun 26 October
2014
November
Casa Acem, Barcelona
Sat 1 November
2014
台北市雅肯之家
Sun 2 November
2014
Odensgatan, Uppsala
Tue 4 November
2014
Drottninggatan, Stockholm
Tue 4 November
2014
VHS, Frankfurt
Tue 4 November
2014
Marken 17, Bergen
Tue 11 November
2014
Kochsvej 26, Frederiksberg
Wed 12 November
2014
Kulturzentrum KUNO e. V.
Fri 14 November
2014
Casa Acem, Barcelona
Sat 15 November
2014
VHS, Nürnberg
Sat 15 November
2014
Odensgatan, Uppsala
Sat 22 November
2014
Drottninggatan, Stockholm
Sat 22 November
2014
Marken 17, Bergen
Sun 23 November
2014
Acem Kurszentrum, Hamburg
Mon 24 November
2014
Kochsvej 26, Frederiksberg
Tue 25 November
2014
December
VHS, Frankfurt
Tue 2 December
2014
台北市雅肯之家
Sun 7 December
2014
Odensgatan, Uppsala
Mon 8 December
2014
Marken 17, Bergen
Tue 9 December
2014
Drottninggatan, Stockholm
Wed 10 December
2014
Kulturzentrum KUNO e. V.
Fri 12 December
2014
Casa Acem, Barcelona
Sat 13 December
2014
台北市雅肯之家
Fri 19 December
2014
Acem Kurszentrum, Hamburg
Mon 22 December
2014
January
Kochsvej 26, Frederiksberg
Wed 14 January
2015