Acem Meditation International

Dyade 2002/02: I kugalskapens tid

– et vegetarisk perspektiv

"Jeg kjenner ubehag ved å spise kjøtt!" Det sa den svenske statsministeren Göran Persson da kugalskaps?epidemien raste i Storbritannia i 1990årene. Uttalelsen vakte oppsikt, ikke minst fordi svenskekongen straks tok til motmæle og forsvarte kjøttspising. Europeeres forhold til kjøtt ble forandret under denne epidemien. Undertegnede, som er vegetarianer, husker at kolleger på jobben begynte å snakke om at "vi må kanskje begynne å spise som deg". Det viste seg at den livsfarlige sykdommen kunne spre seg fra kyr til mennesker gjennom kjøttmat. Den oppsto fordi kyrne ble kannibaler, foret med benmel fra kyr. Når kyrne blir kannibaler, blir folk vegetarianere.

Product type
Dyade
Product language
Norwegian
Weight
100 g
Price
€50.00
| More

Ser vi på britiske meningsmålinger over andelen vegetarianere, gjør kurven et hopp oppover i denne perioden. Nye reaksjoner mot moderne landbruk og husdyrhold kom noen år senere under munn? og klovsyke-epidemien i Storbritannia. Disse epidemiene har hatt varige virkninger på våre kostholdsvaner. En økende andel velger et vegetarisk kosthold på grunn av moderne husdyrhold og industrielt landbruk.
Dette Dyade har en kritisk innfallsvinkel til hvordan dyr behandles innenfor deler av moderne landbruk. Det overveiende flertall, uansett kosthold, vil uten videre være enig i at dyr skal behandles på måter som ikke utsetter dem for lidelse. Reglene skjerpes nå i mange land, også i vårt eget.
De dominerende retninger i vestlig tenkning har valgt å definere dyr, også de mest høytstående av pattedyrene, som vesensforskjellige fra mennesker. Moderne forskning kan tyde på at det i større grad er snakk om gradsforskjeller. Slik kunnskap kan også virke inn på overveielser man gjør seg om dyrs rettigheter.
Vi beveger oss i et felt som er mer egnet til høyttenkning enn bastante konklusjoner. Derfor er artiklene beskrivende, forsøk på å formidle kunnskap.
Vi lever i en del av verden der klimaet ikke har lagt grunnlag for sterke tradisjoner rundt vegetarmat. Andelen vegetarianere er lavere enn i mange europeiske land. Men globaliseringen gir oss sterkere impulser utenfra. Over tid vil vi trolig se endringer i nordmenns holdninger til denne type kosthold.
Innhold
 
Svend Davanger
Slangens øyne Om dyrs bevissthet
Halvor Eifring
De første vegetarianere
Dag Jenssen
Etiske teorier om dyr
Henning Gravklev
Hva gjemmer seg under cellofanen?
Dyrs helse i et industrielt landbruk
Prionenes herjinger
Intervju med professor Are Dalen
Vilde Drageset
Nok næring i vegetarmat?

Keywords: vegatarianisme | samtid | filosofi | etikk | miljø | helse