Hvorfor lære Acem-meditasjon?

Hvorfor lære Acem-meditasjon?

Acem-meditasjon er en enkel men kraftfull avspenningsteknikk. Studier indikerer bedre evne til å takle stress og mer sinnsro i hverdagen. Teknikken er utviklet i Norge. Les mer om meditasjonsforskning.

Gratis informasjonsmøte på Blindern 26. august og 9. oktober (kun for studenter og ansatte ved UiO). Kursstart rett etter informasjonsmøte.