Randi Jacobsen

Randi Jacobsen

Meditert siden 1970, kurslærer i Acem siden 1977. Lektor i videregående skole i norsk, fransk og historie.

 

Coming courses

Thursday 01 September 2016