Acem Meditation International

Temakursus om ledighed

Course type: Temakursus i Acem-meditation

Deltagelse i temakurser øger forståelsen af centrale begreber i Acem Meditation, stimulerer egen meditative proces, motiverer til regelmæssighed og giver anledning til udveksling af erfaringer med andre mediterende.

Finished

Course facts

Price
Visit local site for price in local currency
Course starts
Wednesday 05 November 2014
Last day of course
Wednesday 07 January 2015
Time
6:00 pm - 8:30 pm
Location
Kochsvej 26, Frederiksberg

Hvad er ledighed når man mediterer?
Hvordan har jeg ledigheden med mig i meditationen og hvordan har jeg den med mig i livet?
Hvor svært kan det det være?
I vores daglige meditationer såvel som i de lange meditationer erfarer vi, at vi konstant udfordres på ledigheden. I ledighedsstudikredsen nuanceres begrebet. Med udgangspunkt i den norske CD om ledighed, indtalt af Are Holen diskuterer vi ledighed i relation til vores erfaringer. CD’en giver et godt indtryk af hvad ‘ledighed’ indebærer, og hermed bedre forståelse af meditationsprocessen.

Deltagelse i studikredsen vil udover at øge forståelsen af et centralt meditationspsykologisk begreb også stimulere din egen meditative proces og ved samværet med andre mediterende motivere til regelmæssighed.
Studiekredsen forudsætter at man kender de grundlæggende begreber om meditation fra grundkursus og gerne også M1 (fortsættelseskursus).
Studiekredsen har 4 møder af ca. 2,5 timers varighed Hvert møde starter med en halv times meditation.

 

Tip a friend about the event

The course is arranged by Acem Danmark

| More

Information

Mødedatoer: 5/11, 19/11, 3/12 og 7/1 (2015).

Instructors

Eva Brandt

Født 1965. Civilingeniør, professor ved Kunstakademiets Designskole. Begyndte at meditere i 1987, har undervist i Acem-meditation siden 1990.