Acem Meditation International

Steve Jobs, Nikolas Sarkozy och Ihab i Moby Dick – hur skulle deras aktualiseringsprocess sett ut?

Course type: Long Meditations

Drop-in sessions of more than one hour of group meditation followed by discussions and sometimes a talk on a meditation related topic.

Finished

Course facts

Price
Free entrance
Date
Thursday 23 May 2013
Time
6:00 pm - 8:00 pm
Location
Drottninggatan, Stockholm

Meditationslärare och professor Ole Gjems-Onstad (Oslo) presenterar fenomenet aktualisering, en av huvudkomponenterna i Acems meditationspsykologi. En aktualisering kan ge en psykologisk genväg till insikt – den gör att vi förstår våra karaktärsdrag och handlingsmönster inifrån. Acems meditationspsykologi beskriver de utmaningar som följer med en meditativ aktualisering. Få andra metoder gör det.

Seminariet ger exempel på aktualiseringar som många kan känna igen sig i. Det är en påfrestning att möta sig själv, men det ger också möjligheten att utvecklas mot en större helhet, mot ett förverkligande och att kunna använda sina resurser bättre.

Utmaningarna i meditationen kan i stunden kännas obehagliga. Men vinsten blir desto större om de leder till andra val i vardagen. Alla har vi en historia att berätta, ett sammanhang att se, livshändelser att få grepp om. Aktualiseringen i meditationen för oss närmare den historien.

Seminariet är en bra inledning till sommarens retreatveckor, men aktualiseringar möter vi också i varje vardagsmeditation.

Vi inleder med gemensam meditation 45 min och fortsätter med en timmes seminarium. Öppet för dig som lärt dig Acem Meditation.

 

Tip a friend about the event

The course is arranged by Acem Sverige

| More

Instructors

Ole Gjems-Onstad

Deputy leader of Acem International, Dr Juris, Professor of Fiscal Law, Norwegian School of Management