Acem Meditation International

Om hjärta och hjärna - forskningsföredrag om meditation

Föredraget hålls i Stockholm av docent Pär Westlund och kan också beställas till organisationer och arbetsplatser.

Nya studier på Acem Meditation publiceras. Resultaten ger spännande inblickar i och kanske också en begynnande förståelse av hur meditationsmetoder som baseras på upprepningen av ett ljud fungerar. Ta gärna med vänner och kollegor som är nyfikna på meditation och dess verkningsmekanismer. Fri entré.

Pär Westlund har 25 års erfarenhet av grundforskning och klinisk forskning vid Karolinska institutet i Stockholm. Han har framför allt forskat inom hormonområdet med fokus på prostaglandiner och steroidhormoner. Lärde sig att meditera 1980 och har undervisat i meditation sedan dess. Deltog i den första större studien av Acem Meditations effekter. Studien jämförde effekterna av två olika typer av avspänningstekniker hos lokförare.

Föredraget hålls av docent Pär Westlund och kan också beställas till organisationer och arbetsplatser.

| More

Informationsföredrag

NTNU, Gløshaugen G138, 1.etg Gamle Elektro
22 Jan
Brodtkorbsvei 2, Trondheim
24 Jan

Fri entré!

Översikt

Se alla föredrag och grundkurser

Steg 1 - Grundkurs i Acem Meditation

Odensgatan, Uppsala
2 Feb
Drottninggatan, Stockholm
2 Feb

Översikt

Se alla grundkurser