Acem Meditation International

Vill lära

Alla kan lära sig Acem Meditation. Tekniken är enkel. En grundkurs består av fem möten i grupper om ca 10 personer. Under kursen blandas teori med deltagarnas erfarenheter av att meditera. Gå gärna på ett föredrag om meditation och forskning innan du börjar. Föredragen har fri entré.

Vill lära

Meditation och vetenskap - nya forskningsrön om meditation

Föredraget hålls i Stockholm av docent Pär Westlund och i Uppsala av professor Margareta Hammarlund-Udenaes. Föredraget kan också beställas till organisationer och arbetsplatser.

Steg 1 - Grundkurs i Acem Meditation, stresshantering och avspänning

Alla kan lära sig Acem Meditation. Det är en enkel teknik, utan mystik. Du får en personlig introduktion och handledning som gör att du får en god start. Diskussionerna i grupp med andra kursdeltagare och ledaren hjälper dig att hantera utmaningarna i början och att bli regelbunden i din meditation.

På kursen lär man sig grunderna och tar speciellt upp Acem Meditation som en metod för stresshantering och avspänning.

Om resultat

Acem Meditation ger dig mer energi. Spänningshuvudvärk, sömnproblem och psykosomatiska besvär motverkas. Din stresstolerans och koncentrationsförmåga ökar. Läs mer om resultat av Acem Meditation här.

Om forskning

Ny forskning bekräftar att tekniker som baseras på metodljud och en ledig mental hållning, liksom Acem Meditation, ger bättre resultat på stressbesvär och blodtryck än avspänningstekniker som bygger på koncentration. Meditationstekniker som utförs med en ledig och accepterande mental hållning ökar sinnets förmåga att bearbeta psykisk belastning och stress.

Här kan du läsa senaste nytt om forskning på Acem Meditation.

FAQ

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Acem Meditation.

Informationsföredrag

NTNU, Dragvoll, Bygg 11, Rom D134, 4 etg,
3 Feb
Lillestrøm videregående skole
3 Feb
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
4 Feb

Fri entré!

Översikt

Se alla föredrag och grundkurser

Steg 1 - Grundkurs i Acem Meditation

Odensgatan, Uppsala
2 Feb
Drottninggatan, Stockholm
2 Feb
Odensgatan, Uppsala
10 Feb

Översikt

Se alla grundkurser