Acem Meditation International

Resultat

Acem Meditation ger dig mer energi. Spänningshuvudvärk, sömnproblem och psykosomatiska besvär motverkas. Din stresstolerans och koncentrationsförmåga ökar.

Avspänning och överskott
Acem Meditation är en metod som ger avspänning och mer energi i vardagen. När man kommer hem från studier eller arbete är man ofta full av tankar och intryck som upptar en stor del av uppmärksamheten. Dessa "rester" efter dagen har sinnet behov för att bearbeta.

Vi känner alla igen hur vissa tankar behöver tänkas om och om igen innan de släpper sitt intensiva krav på uppmärksamhet. Acem Meditation underlättar denna naturliga bearbetning. Man kan säga att meditationen fungerar som en slags psykologisk matsmältning av de många intryck och tankar som livet skapar.

Den avspänning du får av att meditera gör att du känner dig utvilad efter meditationen. Det är en effekt som märks redan från början.

Bättre koncentrationsförmåga
Studerande kan ofta efter någon tids regelbunden meditation konstatera att de koncentrerar sig bättre pa studierna; tankarna flyger inte omkring i lika stor utsträckning.

Bättre sömn
Många med sömnproblem tycker sig få hjälp av att meditera.

Ökad stresstolerans - bättre hälsa
Vår vardag ar ofta krävande och ansträngande. Acem Meditation är ett dagligt "vitamintillskott" som tar hand om vardagens uppsamlade stress. Vi kan i större grad slappna av i olika sammanhang, vilket har stor betydelse för att vi ska må bra. Meditationen kan också ha betydelse för det allmänna hälsotillståndet eftersom stress bidrar till eller förvärrar olika typer av besvär eller sjukdomar: huvudvärk, magsår, hjärt- och kärlsjukdomar, muskelinflammationer m.fl.

Utveckling - ökad självkännedom
En annan typ av resultat som uppnås efter en längre tids regelbunden meditation är av mer kvalitativ art. Det kan handla om en mer positiv syn på sig själv och på sin omgivning. Att förhålla sig öppet och accepterande till sina egna tankar under meditationen bidrar till att man får en ökad tillgång till egna resurser och sin kreativitet.

Man får också en större kontakt med de delar av sig själv som man kanske annars inte tar sig tid att lyssna till och får därmed möjlighet till ett frigörande arbete med sidor av sig själv som annars är mindre tillgängliga för bearbetning. Kort sagt, att upptäcka nya sidor hos sig själv och förändra det som begränsar.

| More
Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

A must read for everyone who wants an update on what science knows about meditation today.

Yogabogen

Yogabogen

Yogabogen giver en letforståelig og grundig indføring i kropsyoga med stærk forankring i det meditative. Nybegyndere, let trænede eller erfarne udøvere af yoga vil finde forslag til yogaprogrammer og udførlig beskrivelse af et bredt udvalg af øvelser. Baggrunden for bogen er Norsk Yogaskoles undervisningsarbejde over mere end 40 år.