Acem Meditation International

Artiklar

Den lediga handlingens metod - av Øyvind Ellingsen

Principerna för Acem Meditation innebär ledighet på två områden: Ledig, oansträngd metodljudsupprepning - och ledig, accepterande uppmärksamhet i förhållande till intryck som kommer upp i meditationen. Att arbeta med ledighet är en process. I vardagslivet ger det andrum för obearbetade erfarenheter från vardagen, på meditationskurs löser det greppet från underströmmar i vår personlighet.

Varför långtidsmeditera? - av Maria Gjems-Onstad

Skillnaden mellan en långtidsmeditation och en daglig meditation är större än skillnaden mellan en vanlig promenad och att delta i ett maratonlopp. Att långtidsmeditera ger inte bara ett ökat utbyte vad gäller ökad energi och avspänning utan tillför också något mer, intensifierar den process som leder till personlighetsutveckling.

Acem Meditation, ACT (Acceptance Commitment Therapy) och medveten närvaro (mindfulness) – av Gunnar Sundqvist