Acem Meditation International

Vision

Acem vill stimulera till mänsklig växt - främst genom meditation och introspektion, men också genom yoga, gruppsykologi och kulturella aktiviteter.

Acem Meditation utgår inte från någon trosinriktning eller ideologi. Det är en metod som baseras på erfarenhet. Redan tidigt på 1970-talet tog man i Acem avstånd från de inslag av persondyrkan, liksom politiskt auktoritetsbundna och utopiska hållningar som var en del av studentrevolten.

En neutral hållning är utgångspunkten för psykologisk bearbetning och insikt. Omedvetna föreställningar kan lätt öppna för irrationalitet, persondyrkan och en mer livsfjärn hållning.

Den som lär sig Acem meditation behöver inte ansluta sig till en viss tros- eller livsåskådning. Det fastlåsta står i strid med den neutralitet och undersökande öppenhet som är förutsättningen för det meditativa. Det meditativa förstås som en jordnära, öppen och sökande undran som inte avslutar eller slår fast en erfarenhet. Det gör det möjligt att leva mer seende och insiktsfullt. Det betyder att Acem Meditation snarare är ett sätt att undersöka de möjligheter och begränsningar som ligger i människan, med respekt för våra olika livsprojekt som kan vara både krävande, gåtfulla och svåra att greppa. Målet är reflektion. I detta ligger en positiv människosyn och en tro på människans resurser, på frihet och utveckling.

| More