Acem Meditation International

Medlemskap

Ditt medlemskap i Acem är ett stöd till den ideella insats för mänsklig växt som görs i organisationen.

Ett medlemskap i Acem kostar 250 kr per år. Med ditt medlemskap stödjer du den ideella organisationen och dess ledare.

Som medlem får du också, förutom rabatt på kurser och retreater, Acems svenska tidning Magazinet och den norska tidningen Acem-Magasinet.

Medlemsavgiften sätts in på pg 576953-4, Acem eller på bankkonto i SEB 5365 10 00281. Acem har organisationsnummer 802018-2872.

| More