Acem Meditation International

Om forskning

Läs mer om forskning på meditation

Ny forskning bekräftar att tekniker som baseras på metodljud och en ledig mental hållning så som Acem Meditation, ger bättre resultat på stressbesvär och blodtryck än avspänningstekniker som bygger på koncentration. Meditationstekniker som utförs med en ledig och accepterande mental hållning ökar sinnets förmåga att bearbeta psykisk belastning och stress.

Hjärnforskning på Acem Meditation

En studie på Acem Meditation och EEG visar en ökning av alfa- och thetavågor under meditation.

Acem Yoga

Meditativ yoga för kropp och psyke.