Kurs for bedrifter og organisasjoner

Kurs for bedrifter og organisasjoner

Private og offentlige

  • Workshop stressmestring
  • Acem-meditasjon, trening i mental avspenning – eventuelt med forskning
  • Yoga, trening i fysisk avspenning
Mindre stress - mer robust

Mindre stress - mer robust

Acem har i årrekke samarbeidet med sentrale norske bedrifter om stressmestringskurs for ansatte. Blant våre samarbeidspartnere finner du Telenor, NAV, Gjensidige Forsikring og KLP.

Innenfor helsesektoren har vi samarbeid med bla. Kreftforeningen og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke. Enkelte av våre kurskonsept er godkjent av Norsk legeforening, Norsk fysioterapeutforening og Norsk sykepleierforening.

Våre bedriftstilbud | Forskning på Acem-meditasjon | Vi har brukt Acems tilbud

Stressmestring for bedrifter og organisasjoner

Stressmestring for bedrifter og organisasjoner

Hvorfor stressmestringskurs?
Høyt arbeidstempo, endring og omstilling skaper økt press på enkeltindivider og organisasjoner. Det kan belaste relasjoner på jobb, i privatliv og lede til sykefravær. Forståelse av hva som øker og reduserer stress er viktig i dagens travle samfunn.